İşimiz daima sizden yana...
0312 - 815 4694   |   galen@galengroup.com.tr
Menu
BURAJ MAKİNESİ

ÜRÜNLER

Dynamic Tamping Express

Ray ve travers altına serilen ballast yatağı denilen çakıl yığınları hareket yoğunluğundan zaman içinde dağılarak düzensizleşir. Buraj sistemi yanlarda yeralan diş hareketleriyle yatağı sıkıştırarak toparlar. Dişler aynı basınçla çalışır ve tireşimleri de 35Hz’lik ideal frekansla aynıdır. Bunlar biraraya geldiğinde doğru sıkılaştırılmış bir balans yatağı ortaya çıkar.
Demiryolu hattının zaman içinde bozulabilen simetrisinin de düzeltilerek yerine oturtulmasını sağlar.

Demiryolu Ballast yatağı düzeltmesi